ISO 9001:2015 Madde 4: Kuruluşun Bağlamı Hangi Zorunlu Dokümanları İstiyor?

MADDE 4: KURULUŞUN BAĞLAMI

Genel Bilgi: ISO 9001:2015 standartı bu madde de genel olarak;

 • 4.1 Kuruluşun İÇ ve DIŞ Bağlamının yani, kuruluşun ürün ve hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyetini içeride ve dışarıda etkileyebilecek olan kavramsal etkenlerin SWOT veya PESTLE benzeri bir analiz yöntemi ile analiz edilmesini istiyor;
 • 4.2 Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olan İLGİLİ TARAFLARIN yani paydaşların listelenmesini ve bu tarafların sizin kuruluşunuz ile ilgili olan ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edilmesini istiyor;
 • 4.3 Bu madde de kuruluş tanıtımı, kuruluş adresi, telefonu, mail adresi, ürün ve hizmetlerinin detaylı tanıtımı, misyonu, vizyonu, ortaklık yapısı gibi detaylı bilgilerin ve kuruluşun kalite yönetim sisteminden etkilenecek proseslerinin (bir nevi departman ya da bölümlerinin) listesini (yani kapsamını) tanımlaması isteniyor;
 • 4.4 Kuruluşun kalite yönetim sistemini uygularken oluşturacağı (iç tetkik, ygg, müşteri, tedarikçi seçme ve değerlendirme, risk fırsat yönetimi, değişiklik yönetimi vb gibi) prosesler ve alt süreçleri de dahil olmak üzere tam bir proses listesi istiyor. Ayrıca bu proseslerin birbirleriyle ilişkilerini oklar ile veya şematik olarak gösteren proses etkileşim şeması hazırlanmasını istiyor.

MADDE 4.1: KURULUŞ ve BAĞLAMININ ANLAŞILMASI MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

 • İÇ Bağlam Analiz Formu;
 • Dış Bağlam Analiz Formu;
 • Yılda en az 1 kez bu formlar ile analiz yapılıp her YGG' de analiz güncellenecek;

MADDE 4.2 İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ ve BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

 • İhtiyaç ve Beklenti Analiz Formu;
 • Yılda en az 1 kez bu form ile analiz yapılıp her YGG' de analiz güncellenecek;

MADDE 4.3 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

 • Kalite yönetim sisteminin kapsamı ile ilgili kayıt;

MADDE 4.4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve PROSESLERİ MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

 • Kalite yönetim sistemi ve kuruluş proses ve süreçlerinin listesi;(süreç = prosesleri meydana getiren işler örneğin eğitim, işe alma, işten çıkarma insan kaynaklarının alt süreçleridir);
 • Bu proses ve süreçlerin birbirleriyle etkileşimlerini gösteren Proses Etkileşim Şeması;
 • Proses bilgi kartları;

SONUÇ;

 • Yukarıdaki dokümanları hazırladıktan sonra bu 4. maddeyi nasıl uyguladığınızı, kimin uyguladığını, hangi periyod ile; 4.1 ve 4.2 'deki analizlerin tekrarlanacağı (güncelleneceğini), kalite yönetim sistemi ve kapsamını, proses listesininde bulunduğu yazılı bir doküman isteniyor. Bu türden dokümanlara prosedür denilmekle birlikte bu bilgileri, ilişkili olduğunu düşündüğünüz farklı farklı prosedür ya da kalite el kitabına ekleyerek (yazarak) bu şart sağlanmış olur.