ISO 9001:2015 Madde 5: Liderlik Hangi Zorunlu Dokümanları İstiyor?

MADDE 5: LİDERLİK

Genel Bilgi: Üst yönetimin kuruluşta kalite yönetim sisteminin kurulması için gereken desteği vermesini, kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt etmesi ve liderliği tüm kuruluşta teşvik edip benimsenmesinin sağlanması ve müşteri odaklılık göstermesi isteniyor.

MADDE 5: LİDERLİK ve TAAHHÜT MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

  • ISO 9001:2015 standartının 5.1.1 Genel maddesi altındaki şartları içeren bir Liderlik Taahhüdü hazırlanması gerekmektedir;
  • Bu taahhüt üst yönetim tarafından okunup imzalanmalıdır;

MADDE 5.1.2: MÜŞTERİ ODAKLILIK MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

  • Bir üst madde de hazırlanan Liderlik Tahhüdü dokümanının altında ISO 9001:2015 standartının 5.1.2 Müşteri Odaklılık maddesi içerisinde yer alan şartlarında eklenmesi gerekmektedir;

MADDE 5.2: POLİTİKA MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

  • ISO 9001:2015 standartının madde 5.2 politika maddesi altında verilen şartları kapsayan Kalite Politikası hazırlanmalıdır;
  • Hazırlanan bu kalite politikası web sitesinde herkesin erişimine açık olacak şekilde paylaşılmalıdır;

MADDE 5.3: KURUMSAL GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLAR MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

  • Kuruluşta bulunan tüm iş pozisyonları ve bunların hiyerarşik yapısını gösteren isimli ve isimsiz 2 adet Organizasyon şeması hazırlamalısınız;
  • Hazırladığınız Organizasyon Şemasında bulunan her pozisyon için görev tanımları hazırlamalısınız;

SONUÇ:

Liderlik hesap verecek derecede işi sahiplenmek, önderlik etmek, yenilikçi yaklaşımlarda bulunarak sürekli iyileştirme sağlamak demektir. Dolayısıyla kuruluşta her çalışanın kendi işiyle ilgili hesap vrebilecek derecede işinin sahiplenmesi bağlılık göstermesi gerekmektedir. Ancak bunun ilk adımı üst yönetimin liderliği benimsemesi ve çalışanları liderlik için teşvik etmesidir.