ISO 9001:2015 Madde 9: Performans Değerlendirme Hangi Zorunlu Dokümanları İstiyor?

MADDE 9: PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Genel Bilgi: Kuruluşun her prosesin beklendiği performansı gösterip gösteremediğini ölçerek analiz etmesini istiyor.

MADDE 9.1: İZLEME ÖLÇME ANALİZ ve DEĞERLENDİRME MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

  • Performans Değerlendirme Kriterleri Tablosu benzeri, hangi prosesi hangi kritere göre değerlendireceğini kuruluşun listelemesi gerekiyor;
  • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve gelen anket sonuçlarına göre bir değerlendirme yapılması gerekiyor;

MADDE 9.2: İÇ TETKİK MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

  • İç tetkik prosedürü;
  • İç tekik soru listeleri;
  • İç tetkik planı;
  • İç tetkik raporu;

MADDE 9.3: YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ MADDESİ İÇİN HANGİ DOKÜMANLARI HAZIRLAMALIYIZ?

  • YGG prosedürü;
  • YGG duyuru formu;
  • YGG katılımcı listesi;
  • YGG karar formu;

SONUÇ:

Kuruluş proseslerinin belirli kriterler belirlenerek dönem içerisinde ölçülerek kayıtlarının tutulması ve bu kayıtları yılda bir kez gözden geçirilerek performansın ölçülmesi isteniyor. Örneğin uygunsuzluk sayısı, personel değişim hızı, kişi başı eğitim/saat gibi.

Müşteri memnuniyetinin müşteri memnuniyet anket formu veya pazar araştırması, yüzyüze görüşmeler gibi yöntem(ler) ile analiz edilip, sonuçların değerlendirilmesi ve genel müşteri memnuniyeti konusundaki performansın ölçülmesi gerekiyor.

Üst yönetimin eksiksiz olarak YGG toplantılarına katılması (duyuru ve katılı listesi) isteniyor;

Standartın 9.3 YGG maddesi altında talep edilen konuların mutlaka toplantıda görüşülmesi gerekiyor.