"Online Eğitim Doküman Destek Danışmanlık"
ISO 45001:2018 Madde 7: Destek Hangi Zorunlu Dokümanları İstiyor?

MADDE 7: DESTEK

Genel Bilgi: ISO 45001:2018 standartının 7. Destek maddesi kuruluşun; kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin etmesinin sağlanması ve güvence altına alınmasıdır. Güvence altına almak bu şartlar için yöntem ve tarifleri yazılı bilgi olarak dokümante ederek kaybolmamasını sağlamaktır.

MADDE 7.1: KAYNAKLAR MADDESİ İÇİN HANGİ DOK...


Bu içeriğin tamamını görtünleyebilmek için "Ücretli Üyelik" oluşturmalısınız.!!!