"Online Eğitim Doküman Destek Danışmanlık"
ISO 45001:2018 Belgelendirme Denetimi Kontrol Listesi

4. KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlama
Kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği amacına yönelik, iç ve dış hususları tayin etmiş mi? Bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi izliyor ve gözden geçiriyor mu?

4.2 Çalışanların ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama
Kuruluş aşağıdakileri belirlemiş midir?
a) Çalışanların yanı sıra İSG yönetimi ile ilgili olan diğer ilgili taraflar
Sistem;
b) Çalışanların ve diğer il...


Bu içeriğin tamamını görtünleyebilmek için "Ücretli Üyelik" oluşturmalısınız.!!!