"Online Eğitim Doküman Destek Danışmanlık"
ISO 22000:2018 Madde 6: Planlama Hangi Zorunlu Dokümanları İstiyor?

Madde 6: Planlama

Genel: Kuruluştan bu madde ile bir risk ve fırsat prosedürü, GGYS hedefleri ve planlama prosedürü, Değişim Yönetim Prosedürü vebunların uygulama formlarını dokümante etmesi istenmektedir.

6.1 Riskleri ve fırsatları ele alma faaliyetleri

Kuruluş bir prosedür (dokümante edilmiş bilgi) hazırlamalı ve bu prosedürde kuruluş GGYS sınırları içerisinde risk ve fırsatları nasıl planladığını açıklamalıdır. Her proses için ay...


Bu içeriğin tamamını görtünleyebilmek için "Ücretli Üyelik" oluşturmalısınız.!!!