"Online Eğitim Doküman Destek Danışmanlık"
ISO 22000:2018 Madde 8: Çalışma Hangi Zorunlu Dokümanları İstiyor?

8.1 Çalışma planlaması ve kontrolü

Kuruluş güvenli gıda üretiminin sağlanabilmesi amacıyla tüm üretim proses ve alt süreçlerine ait prosedürleri ve gerekli talimatları hazırlamalıdır. Prosedür hazırlama yani proseslerin planlama aşamasında risk ve fırsatların nasıl izlendiği açıklanmalıdır.

8.2 Ön gereksinim programları (ÖGP’ler)

ÖGP yani ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI, güvenli gıda üretmek için gerekli ortamın olup olmadığın...


Bu içeriğin tamamını görtünleyebilmek için "Ücretli Üyelik" oluşturmalısınız.!!!