ÖRNEK Kalite Dokümanları

  Yardımcı Genel Karışık Örnek Dokümanlar

Örnek kalite dokümanlarının amacı, diğer kalite yönetim sistem dokümanlarını indirdiğinizde eklemek istediğiniz ek kayıt ve dokümanlara ihtiyacınız olduğunda bu başlık altında aramanız olacaktır. Bunun yerine üst menüde yer alan "ARAMA" kutusuna da aradığınız örnek doküman adını yazmanız yeterli olacaktır.

Bu sayfada yer alan genel yardımcı örnek kalite dokümanları, kuruluşunuzda uygulayacağınız yönetim sistemi içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz farklı dokümanlardan oluşmaktadır.

Ücretli üye olanlar (1-3-6-12 aylık) tüm doküman ve kayıtlara erişebilir ve indirip kuruluşa uygun duruma getirerek kullanabilirler. Bununla birlikte çok sayıda doküman genel geçer ve doğru olacak şekilde planlanarak hazırlanmıştır.

Örnek uygulanmış kalite yönetim sistemi dokümanlarıda bu sayfada yer alacaktır.

  ÖRNEK Prosedürler

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori Bilgi İndir
1 ÖRNEK Acil Durum Hazırlık Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
2 ÖRNEK Acil Durum ve Kaza Yönetim Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
3 ÖRNEK Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü-ii Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
4 ÖRNEK Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
5 ÖRNEK Eğitim Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
6 ÖRNEK HACCP Geri Çekme Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
7 ÖRNEK HACCP Hijyen Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
8 ÖRNEK İç Denetim Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
9 ÖRNEK İç Tetkik Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
10 ÖRNEK Tehlike Tanımlaması ve Risk Degerlendirme Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
11 ÖRNEK ISO 45001 Acil Durum Planlama Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
12 ÖRNEK ISO 45001 Doküman ve Kayıtların Yönetimi Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
13 ÖRNEK ISO 45001 Eğitimleri ve Personel Yetkinliği Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
14 ÖRNEK ISO 45001 İletişim Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
15 ÖRNEK ISO 45001 Kaza Kayıtlarının Düzenlenmesi Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
16 ÖRNEK ISO 45001 Mevzuatı ve Diğer Şartların Takibi Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
17 ÖRNEK ISO 45001 Sisteminin Tetkiki Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
18 ÖRNEK ISO 45001 Uygunsuzluklar ve İyileştirme Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
19 ÖRNEK ISO 45001 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
20 ÖRNEK ISO 14001 Çevre İşlem Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
21 ÖRNEK ISO 45001 İç Denetim Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
22 ÖRNEK Çevre Yönetim Sisteminin Hazırlanması Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
23 ÖRNEK Çevre Acil Durum Planlaması Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir
24 ÖRNEK Çevre Boyutlarının Değerlendirilmesi Prosedürü Tek Dokümanlar EK - Prosedürler incele   indir

  ÖRNEK Talimatlar

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori Bilgi İndir
25 Örnek Gıda Yıkama Temizleme Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
26 Örnek Eldiven Kullanım Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
27 Örnek El Yıkama Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
28 Örnek Dezenfektan Havuzu Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
29 Örnek Depo Kriz Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
30 Örnek Çevre Atık Sınıflandırma ve Toplama Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
31 Örnek Haşere Mücadele Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
32 Örnek Hijyen Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
33 Örnek İlaçlama Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
34 Örnek Personel İş Sözleşmesi Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
35 Örnek Acil Durum Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
36 Örnek Deprem Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
37 Örnek Arazi Düzenleme ve Rehabilitasyon Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
38 Örnek Çevresel Etki Değerlendirme Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir
39 Örnek Çevre Güvenliği Talimatı Tek Dokümanlar EK - Talimatlar incele   indir

  ÖRNEK Planlar

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori Bilgi İndir
40 Örnek Deprem Hazırlık Planı Tek Dokümanlar EK - Planlar incele   indir
41 Örnek Günlük Temizlik Planı Tek Dokümanlar EK - Planlar incele   indir
42 Örnek HACCP Planı - ii Tek Dokümanlar EK - Planlar incele   indir
43 Örnek Risk Değerlendirme Analiz Planı - ii Tek Dokümanlar EK - Planlar incele   indir
44 Örnek ISO 9001:2015 Revizyon Geçiş Planı Tek Dokümanlar EK - Planlar incele   indir
45 Örnek Çevre İzleme Ölçüm Faaliyetleri Planı Tek Dokümanlar EK - Planlar incele   indir
46 Örnek İşletme ve Personel Hijyen Sanitasyon Planı Tek Dokümanlar EK - Planlar incele   indir
47 Örnek Personel Hijyen ve Sanitasyon Planı Tek Dokümanlar EK - Planlar incele   indir
48 Örnek Son Ürün kalite Kontrol Planı Tek Dokümanlar EK - Planlar incele   indir

  ÖRNEK Listeler

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori Bilgi İndir

  ÖRNEK Görev Tanımları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori Bilgi İndir
49 ÖRNEK Muhasebe Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir
50 ÖRNEK Şoför Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir
51 ÖRNEK Temizlik Personeli Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir
52 ÖRNEK Satın Alma Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir
53 ÖRNEK Gıda Güvenliği Ekip Lideri Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir
54 ÖRNEK Kalite Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir
55 ÖRNEK Üretim Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir
56 ÖRNEK Satış ve Pazarlama Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir
57 ÖRNEK Kasap Personeli Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir
58 ÖRNEK Bilgi İşlem Sorumlusu Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir
59 Örnek ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı Tek Dokümanlar EK - Görev Tanımları incele   indir

  ÖRNEK Akış Şemaları

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori Bilgi İndir

  ÖRNEK Formlar

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori Bilgi İndir
60 ÖRNEK ISO 22000 HACCP Doğrulama Formu Tek Dokümanlar EK - Formlar incele   indir
61 ÖRNEK Araç Sıcaklık Kontrol Formu Tek Dokümanlar EK - Formlar incele   indir
62 ÖRNEK Arşiv Kayıt Formu Tek Dokümanlar EK - Formlar incele   indir
63 ÖRNEK Atama Yazısı Formu Tek Dokümanlar EK - Formlar incele   indir
64 ÖRNEK Depo Sıcaklık Kontrol Formu Tek Dokümanlar EK - Formlar incele   indir
65 ÖRNEK Doküman Dağıtım ve Zimmet Formu Tek Dokümanlar EK - Formlar incele   indir
66 ÖRNEK Doküman Değişiklik Talep Formu Tek Dokümanlar EK - Formlar incele   indir
67 ÖRNEK Hijyen Denetim Formu Tek Dokümanlar EK - Formlar incele   indir
68 Örnek Üretim İş Emri Formu Tek Dokümanlar EK - Formlar incele   indir
69 Örnek Kalite Hedefleri ve Planlama Formu Tek Dokümanlar EK - Formlar incele   indir

  ÖRNEK Diğer Dokümanlar

No Doküman Adı Ana Kategori Alt Kategori Bilgi İndir
70 ÖRNEK Acil Durum El Kitabı Tek Dokümanlar EK - Diğer Dokümanlar incele   indir
71 ÖRNEK ISO 9001-2015 El Kitabı Tek Dokümanlar EK - Diğer Dokümanlar incele   indir
72 ÖRNEK ISO 27001 Uygulanabilirlik Bildirgesi Tek Dokümanlar EK - Diğer Dokümanlar incele   indir
73 ÖRNEK ISO 27001 ISO 27001 El Kitabı Tek Dokümanlar EK - Diğer Dokümanlar incele   indir
74 ÖRNEK ISO 45001 Tanımlar ve Tarifler Tek Dokümanlar EK - Diğer Dokümanlar incele   indir
75 ÖRNEK Depo Stok Takip Kartı Tek Dokümanlar EK - Diğer Dokümanlar incele   indir
76 ÖRNEK Bakım Onarım Servis Sözleşmesi Tek Dokümanlar EK - Diğer Dokümanlar incele   indir
77 Örnek Risk Fırsat Analiz Tablosu - Boş Tek Dokümanlar EK - Diğer Dokümanlar incele   indir